Garantibesiktning

  • 1 700 kr

En §59-besiktning även benämnd tvåårsbesiktning sker att få en bedömning av och ett konstaterande om nya fel uppstått.            


I lager
Dela
Artikelnummer: 7

En §59-besiktning även benämnd tvåårsbesiktning sker att få en bedömning av och ett konstaterande om nya fel uppstått.                                                                                                                                              Besiktningen avgör och klargör om vem det åligger avhjälpa felet. När besiktningen är klar får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet – §59. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

 

När en byggnation av något slag är färdigställd och godkänd, så gäller en garanti i två år. Denna garanti omfattar brister och fel som kan uppkomma på fastigheten och som beror på entreprenören.

Vad innebär garantibesiktningen?

En garanti ger den som äger huset ett bra skydd och det är entreprenören som är ansvarig om det behöver åtgärdas något. Husägaren ska under de två år garantin gäller inte behöva betala något. Dock måste brister och fel upptäckas innan garantitiden är slut.

Om fel och brister upptäcks efter, så går det oftast inte att få dessa åtgärdade utan kostnad. Det enda som kan fungera är att husägaren bevisar att entreprenören varit vårdslös och slarvat. Men många gånger är det en omöjlig process.

När garantitiden börjar gå mot sitt slut så ska man göra en garantibesiktning. Då går man igenom huset en bit i taget och dubbelkollar så att allt står rätt till.

En garantibesiktning görs av en oberoende besiktningsman och man kollar allt från tak till grundstenar. Finns brister eller avvikelser så dokumenteras dessa av besiktningsmannen. Är det fel som beror på entreprenören, så ska denna åtgärda felen skyndsamt och utan kostnad för husägaren.

I en garantibesiktning tar besiktningsmannen upp sådana fel och brister som inte kunnat upptäckas vid slutbesiktningen men som kommit fram efterhand. Bland dessa fel kan det återfinnas sprickor, sättningsskador, fel på värmeanläggning, material som inte håller och så vidare.

När garantitiden är över och eventuella garantifel åtgärdats har entreprenören inte längre ansvar för utförandet, med undantag för dolda fel.

Be om offert eller ställ en fråga genom att klicka här  eller ring oss 08-12854888

Besiktningen görs i enlighet med AB/ABT,HF09, ABS09 och konsumenttjänstlagen.

Detta ingår i priset.

En garantibesiktning.
Upp till 4 timmar på plats.
Kallelse till parter
Administration av handlingar
Inläsning av entreprenad
Restid
Utlåtande


Är du en bostadsrättsförening erbjuder vi bra priser för hela din fastighet från 1700 kr/lägenheten ink moms . Kontakta oss för mer information hur vi kan hjälpa er.


Önskas pris med besiktningsmän från resp. fack – Bygg, Rör, El samt Ventilation kontakta oss för offert.