Kontrollansvarig enligt PBL

  • 18 125 kr

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga när det kommer till olika åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, mark lov eller anmälan.&n


I lager
Dela
Artikelnummer: 5

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga när det kommer till olika åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, mark lov eller anmälan.

                         

En Kontrollansvarig (KA) – tidigare benämnd kvalitetsansvarig hjälper dig att när du skall bygga en ny villa och genomföra byggprojektet. Kontrollansvarig ansvarar för att alla nödvändiga inspektioner genomförs och att byggnationen sker enligt gällande bygg- och branschregler och myndighetskrav. En Kontrollansvarig som Besiktningsportalen förmedlar använder en väl beprövad kontrollprocess som innefattar tekniskt samråd hos byggnadsnämnden, startbesked samt entreprenörens egenkontroller och följande löpande kontroller från byggets startdatum:

  • Kontrollplan
  • Tekniskt samråd
  • Ett platsbesök
  • Genomgång av samtliga av entreprenörer, utförda egenkontroller och provningar enligt kontrollplan och närvarar vid slutbesiktning
  • Slutbesked

När alla kontroller och provningar är genomförda enligt kontrollplanen träffas berörda parter för avslutande samråd, om kraven från myndigheten uppföljts erhålls slutbesked från byggnadsnämnden. Du kan då ta objektet i bruk. Kontakta oss för mer information och offert som innefattar kontrollansvarig vid nyproduktion och löpande kontroller.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten av något slag, kan behöva använda dig av en KA, eller kontrollansvarig för ditt projekt. När det gäller byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov så måste man enligt Plan-och Bygglagen utse en certifierad KA.

Be om offert eller ställ en fråga genom att klicka här  eller ring oss 08-12854888