Särskildbesiktning

  • 6 900 kr

En särskild besiktning kan bli aktuell när två parter är oense om det är fel eller ej. Besiktningen görs i enlighet med konsumenttjänstlagen, se §17, §9 KtjL, §


I lager
Dela
Artikelnummer: 9

En särskild besiktning kan bli aktuell när två parter är oense om det är fel eller ej. Besiktningen görs i enlighet med konsumenttjänstlagen, se §17, §9 KtjL, § 60 stycke 3 KtjL. Vid en särskild besiktning har du som beställare möjlighet att påtala och reklamera.                                                                                                  

  • fel som påtalats vid en tidigare besiktning men som av besiktningsmannen inte ansetts utgöra fel

  • dolda fel som upptäckts efter besiktning

  • nya fel

När besiktningen är klar får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella fråg

En särskild besiktning kan göras, om man upptäcker fel, efter att man gjort en slutbesiktning som är godkänd. Efter att en slutbesiktning är godkänd så har husägaren sex månader på sig att påtala fel enligt en särskild paragraf.

Om entreprenören inte har samma åsikt, så finns det möjlighet att påkalla en så kallad särskild besiktning.

Denna gör så att man kan avgöra vem som har rätt. Under garantitiden så kan det även förekomma att man har behov av en särskild besiktning om man inte har möjlighet att vänta tills det är dags för garantibesiktning. Det kan vara både husägare så väl som entreprenör som beställer en särskild besiktning.

En särskild besiktning kan även göras om du renoverat hemma och inte fått en slutbesiktning.

Då bedöms inte huruvida entreprenören godkänns eller inte, utan då noteras bara de fel som finns och besiktningsmannen ger beställaren ett formellt utlåtande inför en reklamation.


Be om offert eller ställ en fråga genom att klicka här  eller ring oss 08-12854888


Besiktningen görs i enlighet med AB/ABT,HF09, ABS09 och konsumenttjänstlagen.

Detta ingår i priset.

En besiktning.
Upp till 2 timmar på plats.
Kallelse till parter
Administration av handlingar
Inläsning av entreprenad
Restid
Utlåtande


Önskas pris med besiktningsmän från resp. fack – Bygg, Rör, El samt Ventilation kontakta oss för offert.