Areamätning

  • 3 500 kr

Därför bör du mäta vid försäljningHöga kvadratmeterpriser, framför allt i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö.Många bostäder har en gammal och felaktig


I lager
Dela
Artikelnummer: 22

Därför bör du mäta vid försäljning

  • Höga kvadratmeterpriser, framför allt i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö.
  • Många bostäder har en gammal och felaktig areauppgift.
  • Säljaren av en bostadsrätt, småhus och villa är ansvarig för areauppgifterna.
  • Gör en uppmätning av din bostad innan försäljning så slipper du skadeståndsanspråk från köparen om det visar sig att areauppgiften inte var korrekt.

Vi utför areamätning enligt Svensk standard SS 21054:2020.

Areamätning vid köp eller försäljning av lägenhet

I lägenheter mäter vi de utrymmen som ligger inom lägenheten. Majoriteten av de lägenheter vi mäter har en area som avviker mot den angivna. Ofta beror avvikelserna i arean på att regler och standard för hur en mätning ska göras har ändrats över tid.

Avvikelserna är både uppåt och neråt och på många orter i landet är det antalet kvadratmeter som påverkar priset på bostadsrätten mest. Därför kan det vara en bra affär för dig att kontrollera boarean före ett köp eller en försäljning. Som säljare har du dessutom ansvar för att rätt boarea uppges.

Areamätning av småhus och villa

När vi mäter småhus och villor mäter vi alla utrymmen som tillhör huset. Arean delas upp i utrymmen inom bostaden (boarea) och utanför bostaden (biarea). På beställning kan vi även mäta övriga utrymmen, det vill säga fristående garage, förråd och liknande.

Boyta och biyta - vad är skillnaden?

Då vissa delar av bostaden kan nyttjas bättre än andra har begreppen delats upp i boyta och biyta. Med boyta avses det utrymme i en bostad som är användningsbar för boende där rumshöjden inte får vara lägre än 1,90 meter. Ett exempel som det ibland uppstår missförstånd kring är övervåningar med snedtak som kan falla utanför kraven om boytan och räknas istället som övrig yta.

Biyta är den delen av bostaden som inte kan räknas in som boyta. Exempel på utrymmen som faller in under biyta kan vara garage, pannrum och oinredd vind.

Boarea och biarea - hur skiljer de sig åt?

Boarea och biarea är detsamma som boyta och biyta. Begreppen har dock kommit att användas enligt Svensk standard och är de korrekta begreppen som används i juridiska termer samt vid regelverk som avser areamätning.