Bostadsrättsförening / Företag

Vi hjälper er med ert kommande projekt.

Consoli Consulting

Vi projektstyr avtal, teknik, tid och ekonomi i alla skeden; utredning, projektering, upphandling, produktion och avlämnande.
Våra uppdragsgivare är privata bolag och offentliga beställare inom bygg och anläggning.


  • Projektledning – budget, tidplan, resurser, upphandling
  • Projekteringsledning – funktion, teknik, ekonomi, kvalitet & miljö
  • BAS (P) – byggarbetsmiljösamordnare, planering och projektering
  • KA PBL – kontrollansvarig plan och bygglagen
  • Byggledning – kontraktshandlingar, syn & kontroll, presterat och ändringar, tillägg & avgående (ÄTA)
  • Entreprenadbesiktning – besiktningsman, biträdande besiktningsmän, kallelse & förrättning, bilagor, utlåtande
  • Kostnadsbedömning – byggherrekostnader, projektering, entreprenad

 Beställarstöd / Upphandling / Genomförande

 Energideklarationer

 OVK, Teknisk utredning och Underhållsplaner

Genom Consoli Consulting, samarbetspartner till Privatbesiktning.se hjälper de bostadsrättsföreningar och företag med sina byggprojekt.  

Läs mer på www.consoli.se 

Kunder

Urval av kunder från vänster Alm Equity, Rikshem, Stena Fastigheter samt HSB.