Köpvillkor

 1. Byggbranschens standardavtal för konsulttjänster ABK-09 tillämpas, samt nedan: 
 2. Om Besiktningsportalen
 • Företaget har sitt säte i Stockholm. Företagets postadress är Bondegatan 9A. Besiktningsportalen Stockholm AB org: 559305-7952 (nedan "Besiktningsportalen"
 • Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till [email protected] med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.
 1. Beställning
 • När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.
 • Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till [email protected]
 • Ändring av besiktningsdatum ska ske senast 5 dagar före utsatt tid. I annat fall har besiktningsportalen rätt till full debitering för besiktningsman/grupp.
 1. Leverans
 • Våra normala leveranstider av utlåtande efter besiktning är ca 1-3 dagar av besiktningsutlåtande med reservation att skicka ut besiktningsutlåtandet med bilagor till parterna samt övriga snarast, men senast inom tre veckor efter besiktningen. Efter att besiktningsman skickat ut utlåtandet är besiktningsuppdraget avslutat
 •  OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.
 • Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: [email protected]
 1. Priser
 • Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms .
 • Om besiktningen överstiger paketets timmar exempelvis small 1 timme på plats debiteras löpande 1390kr ink moms per påbörjad timme .
 • Eventuell annan besiktning och övrig konsultation faktureras löpande 1390kr/h ink moms.
 1. Ångerrätt
 • Vid köp av tjänster på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har beställt  en tjänst som du har beställt om ej inbokning av datum och tid för besiktning då är det 5 dagar innan besiktningsdatum för avbokning eller ändring av datum.

  5.1 Vid nyttjande av din ångerrätt:
 • Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss [email protected] I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, order numret samt vilken tjänst.

  5.2 Ångerrätten gäller inte vid:
 • Avbokning om besiktning  skall ske inom 5 dagar från avtalat datum.
 • För uppdrag som avbeställs inom 48 timmar före besiktning utgår 4 timmars ersättning per besiktningsman.
 • Special tjänst så som besiktning eller entreprenad besiktning, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
 • Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 1. Reklamation och preskription
 • Klagomålet ska skickas inom skälig tid efter att fel har upptäckts för revidering.
 • Besiktningsportalen ansvarar aldrig för fel som har reklamerats senare än två (2) år efter att uppdraget avslutats.
 •  Besiktningsportalens skadeståndsskyldighet överstiger inte i något fall 15 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om besiktning träffades.
  6.1 Hur går du tillväga vid reklamation?
 • Eventuella fel ska alltid reklameras till [email protected] där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet inom 14 dagar efter ni erhållit utlåtandet, annars anses det godkänd.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att utlåtandet eller tjänsten inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.
 1. Ansvarsbegränsning
 • Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför Besiktningsportalens rådighet (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör eller pandemi samt sjukdom.
 • Besiktningsportalens skadeståndsskyldighet överstiger inte i något fall 15 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om besiktning träffades.
 • Skada vars värde understiger ett belopp om 0,5 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om besiktning träffades är Besiktningsportalen inte skyldigt att ersätta..
 • Vid beställning av prov som kräver förstörande ingrepp står beställaren för efterlagning, som avropas separat.

 • Information om Cookies
 • Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.


 1. Personuppgifter
  • Genom att handla hos Besiktningsportalen accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi  eller överlämnar aldrig dina uppgifter till tredje part utan rättslig grund.
  • Besiktningsportalen är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.
  • Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.
  • 10.1 Vad är en personuppgift?
   En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
  • 10.2 Vilka uppgifter lagrar vi?
   För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
  • Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.
  • 10.3 Rättslig grund
   I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
   Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.
  • 10.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
   10.4.1 Betalleverantör
  • Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
   De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna, Faktura.
  • 10.4.2 Nyhetsbrev
   Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.
   Vi använder för utskick av nyhetsbrev.
  • 10.5 Rätten till tillgång
   Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.
  • 10.6 Rätt till rättelse
   Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.
  • 10.7 Rätten att bli glömd
   Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).
  • 10.8 Ansvarig för dataskydd
   Besiktningsportalen är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.
  • 10.9 Så skyddar vi dina personuppgifter
   Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.
   Vi använder en svensk plattform, Quickbutik, som drivs av Quickbutik AB med säte i Helsingborg

   11. Tvist och lagval
  • I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
  • Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
  • Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag